Επισκόπηση

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα ιδρύθηκε με τον Ν. 4589/29-01-2019 και η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος άρχισε με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Ο κύκλος σπουδών του έχει ελάχιστη διάρκεια φοίτησης (10) δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, με έμφαση στις Γεωργικές Επιχειρήσεις καθώς επίσης και στα Συστήματα Εφοδιασμού. Το Τμήμα δεσμεύεται για την παροχή ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου, προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με την πολιτική της ποιότητας. Βασικός στόχος είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αναλυτικό και συγκροτημένο τρόπο σκέψης και ικανότητα να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στη διαχείριση των αναγκών της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα απέχει από την Αθήνα περίπου σε απόσταση 90 χιλιομέτρων και χρονικής διάρκειας μιας ώρας. Το ΚΤΕΛ Αθηνών καλύπτει τη διαδρομή με συνεχή δρομολόγια, τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00