Τρίτο Eξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS EL  ENG
1 MNG301 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Υ 4 0 4 5
2 MRT302 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Υ 4 0 4 5
3 LOG303 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υ 5 0 5 5
4 AGR304 Λαχανοκομία Υ(ΕΥ) 5 0 5 5
5 FIN305 Γεωργική Λογιστική Υ(ΕΥ) 5 0 5 5
6 GEN306 Στατιστική Υ(ΕΥ) 5 0 5 5
7 LNG310 Αγγλικά ΙΙΙ (επίπεδο Advanced) Y 3 0 3 0
ΣΥΝΟΛΟ       30  30    
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00