Τέταρτο Εξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL ENG 
1 MNG401 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υ 4 0 4 5
2 LOG402 Διοίκηση Αποθηκών και Διαχείριση Αποθεμάτων Υ 4 0 4 5
3 FIN403 Λογιστική Κόστους- Κοστολόγηση Υ 5 0 5 5
4 ICT404 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) Υ 3 2 5 5
5 FIN405 Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική Υ 5 0 5 5
6 AGR406 Δενδροκομία Υ 5 0 5 5
7 LNG410 Αγγλική Ορολογία Ι Y 3 0 3 0
  ΣΥΝΟΛΟ   31 30    
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00