Πρώτο Εξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 MNG101 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Υ 4 0 4 5
2 FIN102 Μικροοικονομική Θεωρία Υ 4 0 4 5
3 AGR103 Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών) Υ 4 4 5
4 AGR104 Ζωοτεχνία Υ 4 4 5
5 ICT105 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Υ 2 2 4 5
6 GEN106 Μαθηματικά Ι Υ 4 0 4 5
7 LNG110 Αγγλικά Ι Y 3 0 3 0
ΣΥΝΟΛΟ         30    
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00