Πέμπτο Εξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL ENG 
1 MNG501 Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική Υ 5 0 5 5
2 LOG502 Διαχείριση Προμηθειών Υ 5 0 5 5
3 ICT503 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Υ 3 2 5 5
4 AGR504 Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία Y 5 0 5 5
5 GEN505 Επιχειρησιακή Έρευνα Υ 5 0 5 5
6 LNG511 Αγγλική Ορολογία ΙI Y 3 0 3 0
ΣΥΝΟΛΟ         25    

 

Μαθήματα Επιλογής (1 από 5)

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS EL ENG
1 MNG506 Εταιρική Διακυβέρνηση & Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη ΕΥ 5 0 5 5
2 FIN507 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕΥ 5 0 5 5
3 FIN508 Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΕΥ 5 0 5 5
4 GEN509 Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων ΕΥ 5 0 5 5
5 GEN510 Υγιεινή και Ασφάλεια  Εργασίας ΕΥ 5 0 5 5
ΣΥΝΟΛΟ              
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00