Όγδοο Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων

 

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 MNG801 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων Υ 3 2 5 5
2 MNG802 Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ Υ 5 5 5
3 MRT803 Διεθνές εξαγωγικό μάρκετινγκ Υ 5 5 5
4 Πρακτική Άσκηση Y 5
ΣΥΝΟΛΟ         20    

 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 ICT805 Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ΕΥ 3 2 5 5
2 AGR806 Εδαφολογία- Λιπασματολογία ΕΥ 3 2 5 5
3 AGR807 Ανθοκομία ΕΥ 3 2 5 5
4 GEN808 Περιβάλλον και Διαχείριση Ανακύκλωσης στον Αγροτικό Τομέα ΕΥ 5 5 5
5 GEN809 Δίκαιο (Φορολογικό, Εργατικό) ΕΥ 5 5 5
ΣΥΝΟΛΟ              
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00