Έκτο Εξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS EL  ENG 
1 MNG701 Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων I Υ 5 0 5 5
2 LOG702 Συστήματα Μεταφορών και Διανομής Υ 3 2 5 5
3 ICT703 Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Υ 3 2 5 5
4 GEN704 Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας Υ 5 0 5 5
ΣΥΝΟΛΟ         20    

 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 MRT705 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΥ 5 0 5 5
2 FIN706 Παράγωγα με εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ΕΥ 5 5 5
3 AGR707 Αρωματικά φυτά & αιθέρια έλαια ΕΥ 5 5 5
4 GEN708 Ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού ΕΥ 5 5 5
5 GEN709 Παιδαγωγική & Διδακτική Γεωτεχνικών Μαθημάτων ΕΥ 5 0 5 5
ΣΥΝΟΛΟ              
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00