Ένατο Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων

 

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 MNG901 Διοίκηση Παραγωγής Υ 5 5 5
2 MRT902 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υ 5 5 5
3 FIN903 Βιομηχανική Οργάνωση Υ 5 5 5
4 ICT904 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Y 3 2 5 5
ΣΥΝΟΛΟ         20    

 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 LOG905 Ναυτιλία και logistics ΕΥ 5 5 5
2 LOG906 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών ΕΥ 4 4 5
3 FIN907 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής Λογιστική EY 5 5 5
4 AGR908 Εισαγωγή στη διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΕΥ 3 2 5 5
5 AGR909 Αμπελουργία-Οινολογία ΕΥ 3 2 5 5
ΣΥΝΟΛΟ              
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00