Ένατο εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

 

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS EL  ENG 
1 LOG905 Ναυτιλία & Logistics Y 5 5 5
2 LOG906 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών Υ 5 5 5
3 LOG910 Συσκευασία – Τυποποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Υ 3 2 5 5
4 FIN911 Οικονομικά των Μεταφορών Υ 5 5 5
ΣΥΝΟΛΟ         20    

 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 MNG901 Διοίκηση Παραγωγής EY 5 5 5
2 FIN903 Βιομηχανική Οργάνωση ΕΥ 5 5 5
3 LOG912 Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα ΕΥ 5 5 5
4 AGR913 Αμπελουργία-Οινολογία ΕΥ 3 2 5 5
5 AGR908 Εισαγωγή στη διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΕΥ 3 2 5 5
ΣΥΝΟΛΟ              
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00