Έκτο Εξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS EL  ENG 
1 MRT601

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Υ 5 0 5 5
2 LOG602 Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα Υ 5 0 5 5
3 FIN603 Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων Υ 3 2 5 5
4 AGR605 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων Y 3 2 5 5
5 LNG611 Αγγλική Ορολογία ΙIΙ Y 2 0 2 0
6 Πρακτική Άσκηση 5
ΣΥΝΟΛΟ         25    

 

Μαθήματα Επιλογής 1από 5)

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL  ENG
1 MNG606 Διαχείριση Κινδύνου & Διαχείριση Κρίσεων ΕΥ 5 0 5 5
2 LOG607 Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα ΕΥ 5 0 5 5
3 FIN608 Αγροτική Πολιτική ΕΥ 5 0 5 5
4 AGR352 Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και αστικού περιβάλλοντος ΕΥ 3 2 4 5
5 GEN610 Δίκαιο (Εμπορικό, Αστικό) ΕΥ 5 0 5 5
ΣΥΝΟΛΟ              
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00