Δεύτερο Eξάμηνο

Α/Α Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θ Ε Σ ECTS  EL ENG 
1 MNG201 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Y 4 0 4 5
2 FIN 202 Μακροοικονομική Θεωρία Υ 4 0 4 5
3 AGR203 Διατροφή Αγροτικών Ζώων Υ 4 0 4 5
4 AGR204 Γεωργία Υ 4 0 4 5
5 ICT205 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Υ 2 2 4 5
6 GEN206 Μαθηματικά ΙΙ Υ 4 0 4 5
7 LNG210 Αγγλικά ΙΙ Y 3 0 3 0
ΣΥΝΟΛΟ         30    

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00