ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. Πρωτ. 2293 /Ζ1/10.01.2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή

της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)” σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων κατά την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022:

  1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021

Οι φοιτητές,  που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές

ή προφορικές εξετάσεις:

  1. υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου,
  2. η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο

ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.