Εργαστήριο ΟΚΑΣΥΔ (ORIMAS)

Διευθυντής Εργαστηρίου: Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής

Παρουσίαση του Εργαστηρίου

Tο “Εργαστήριο Οργανωσιακής Καινοτομίας και Συστημάτων Διοίκησης” (ΟΚΑΣΥΔ), “Organizational Innovation and Management Systems Laboratory (ORIMAS)” του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πράσινη Εφοδιαστική, Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αντίστροφη Εφοδιαστική, Aστικές Eμπορευματικές Mεταφορές
  • Οργάνωση και Διοίκηση, Στρατηγική Διοίκηση, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Διεργασιών, Δημόσια Διοίκηση, Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Πολιτιστικού κεφαλαίου, Διαχείριση αλλαγών, Διοίκηση Αγροτικών/Εκπαιδευτικών/Πολιτιστικών Μονάδων
  • Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Παραγωγής, Ευφυή Συστήματα/βελτιστοποίηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
  • Οργανωσιακή Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα
  • Θέματα Πολιτικής και θεσμικού πλαισίου – Αειφορία/Βιωσιμότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Ανάλυση κλάδου δραστηριότητας, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ανθρώπινοι Πόροι, Διαχείριση Γνώσης, Ηγεσία, Εταιρική κουλτούρα, Επιχειρηματική Ηθική
  • Έρευνα Αγοράς, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Ποιότητα εξυπηρέτησης, Ανάλυση Φυσιογνωμίας Πελάτη, Επιχειρηματική Επικοινωνία
  • Εκπαίδευση/Κατάρτιση, Δεξιότητες και Ικανότητες
  • Ποιότητα ζωής, Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής/Οικογενειακής Ζωής

Ερευνητικά

Supply Chain | Management | Entrepreneurship | Logistics | Innovation | HRM | Sustainability | Policy | Marketing | ICT- MIS | Industry Analysis | Quality of life | Smart systems

Προσωπικό Εργαστηρίου

Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής

Παναγιώτης Ρεκλείτης, Καθηγητής

Γιάννης Τσουλφάς, Επικ. Καθηγητής

Κανέλλος Τούντας, Επικ. Καθηγητής

Ανδρέας Ροκοπάνος, Μεταδιδάκτωρ

Άννα Αναστασοπούλου, Μεταδιδάκτωρ

Γιάννης Μουζακίτης, Μεταδιδάκτωρ

Φραγκίσκος Μπερσίμης, Μεταδιδάκτωρ

Χάρης Μαρεντάκης, Μεταδιδάκτωρ

Βασιλική Γκουντάνη, Υποψήφια Διδάκτωρ

Δήμητρα Μπασδέκη, Υποψήφια Διδάκτωρ

Μαρία Κοντοπάνου, Υποψήφια Διδάκτωρ

Στέφανος Γιακουμάτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00