Εργαστήριο ΕΤΠΕΑΑ (BICTEVAC)

Διευθυντής Εργαστηρίου: Δαμιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παρουσίαση του Εργαστηρίου

Το “Εργαστήριο Επιχειρησιακών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις Αλυσίδες Αξίας” (ΕΤΠΕΑΑ), “Business Information and Communication Technologies in Value Chains (ΒICTEVAC)” του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Επιχειρησιακά Πληροφορικά Συστήματα: Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων, Διαχείριση Σχέσεων Πελατών, Διαχείριση Αποθήκης, Διαχείριση Αποθεμάτων, Προγραμματισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστήματα Αυτοματισμών
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικές Αγορές, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Νeuromarketing, με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
  • Βελτιστοποίηση, Δρομολόγηση Οχημάτων, Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συστήματα Ιχνηλάτησης Προϊόντων
  • Ανάλυση Μεγάλου όγκου Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Συστήματα Πρόβλεψης Ζήτησης Ανταλλαγή Πληροφορίας, Ποιότητα Πληροφορίας, Ασφάλεια Πληροφορίας, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση, με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.

Ερευνητικά

Supply Chain Management |Management Information Systems | Business Information Systems | Decision Support Systems | E-Business | Digital Marketing | Νeuromarketing | Modeling and Simulation | Βig Data Analysis | Data Mining

Προσωπικό Εργαστηρίου

Δαμιανός Σακάς, Αναπλ. Καθηγητής

Δημήτριος Νασιόπουλος, Επικ. Καθηγητής

Μαρίνα Τερζή, Μεταδιδάκτωρ

Νικόλαος Κανέλλος, Μεταδιδάκτωρ

Δημήτριος Ρεκλείτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εβίνα Αποστολίδη, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ιωάννης – Δημήτριος Καμπέρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00