Στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ θα διεξαχθούν κατατακτήριες εξετάσεις στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 Ανακοίνωση σε μορφή pdf

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2020-2021 θα γίνονται δεκτές  στο διάστημα από 01-11-2020 έως 15-11-2020.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Δια ζώσης (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00)

2.    Ταχυδρομικά (συστημένο ή με ταχυμεταφορά) στην διεύθυνση
1οχιλ. ΠΕΟ Θήβας – Ελευσίνας
32200, Θήβα
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η αίτηση θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Επισυνάπτεται η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ