Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών (ΑΣΣ) είναι ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος ως κύριο καθήκον του έχει να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, που απευθύνονται σε αυτόν, με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στον παρακάτω πίνακα ορίζεται ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών για κάθε φοιτητή/τρια.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 2021-2022

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00