Θωμάς Γκλεζάκος

Γενικά στοιχεία

Γεννήθηκα το 1964 στο Βόλο Μαγνησίας και αποφοίτησα από την Πρότυπο Δημόσια Σχολή Αναβρύτων. Το 1992 έλαβα το πτυχίο Γεωπόνου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2002 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνο–Οικονομικά Συστήματα», του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2012 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή με τίτλο «Αυτοματοποιημένα εργαλεία εξόρυξης βιο-γεωδεδομένων μέσω μεθόδων εξελικτικής κατάτμησης χρονοσειρών» και αναγορεύθηκα διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχω εργασθεί στο Τμήμα Τεκμηρίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας με καθήκοντα διαχειριστή των βάσεων δεδομένων του Οργανισμού. Παράλληλα είχα υπευθυνότητα επί της τεκμηρίωσης των στατιστικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων αγροτικού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης στα καθήκοντά μου περιλαμβάνονταν και η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Οργανισμού, καθώς επίσης και η ανάπτυξη σταθεροτύπων και η δημιουργία λέξεων κλειδιών σχετικά με τα δεδομένα στον αγροτικό τομέα. Το διδακτικό μου έργο περιλαμβάνει τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης και ποικίλες επιμορφώσεις επί προγραμματιστικού επιπέδου σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού ανώτερου επιπέδου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του οποίου εργάζομαι. Τα καθήκοντά μου περιλαμβάνουν τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων του Κέντρου Δεδομένων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη εφαρμογών για τις ανάγκες του ΥΠΑΑΤ.

Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Τα κυριότερα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαχείριση πληροφοριών του γεωτεχνικού χώρου, την αποτελεσματική εξόρυξη δεδομένων και σχηματισμό πληροφορίας από δεδομένα μεγάλου όγκου και τη διάχυση συμπερασμάτων και γνώσης. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου δραστηριότητας έχω αναπτύξει συστήματα ταυτοποίησης φυτικών ιών και πρόβλεψης κινδύνων πλημμύρας χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγορίθμους, νευρωνικά δίκτυα και μετάπλαση κυματιδίου.

Διδασκόμενα μαθήματα

Ερευνητική δραστηριότητα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Glezakos, T.J., Tsiligiridis, T.A., Yialouris, C.P., 2012. Piecewise evolutionary segmentation for feature extraction in time series models. Neural Computing and Applications, doi:10.1007/s00521-012-1212-y

Glezakos, T.J., Moschopoulou, G., Tsiligiridis, T.A., Kintzios, S., Yialouris, C.P., 2009. Plant virus identification based on neural networks with evolutionary preprocessing. Journal of Computers and Electronics in Agriculture doi:10.1016/j.compag.2009.09.007

Glezakos. T.J., Tsiligiridis, T.A., Kintzios, S. and Yialouris, C.P., 2010. Time-series piecewise evolutionary segmentation based on wavelet transformation and Support Vector Machines. In Siddiqi, A.H., Ucan, O.N., Aslan, Z., Oz, H.H., Zontul, M. and G. Erdemir (Eds.) Proceedings of The Fifth International Symposium On Wavelet Applications to World Problems (IWW-2010), 7-8 June, Istanbul, Turkey, ISBN: 978 650 4303 038.

Glezakos, T.J., Moschopoulou, G., Tsiligiridis, T.A., Kintzios, S. and C.P. Yialouris, 2008. Assessing the classification accuracy of an evolutionary neural network: the case of plant virus identification, HAICTA 2008, Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Athens, Hellas

 

Download CV

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00