Πέτρος Βαχαμίδης

Γενικά στοιχεία

Ο Δρ. Πέτρος Βαχαμίδης, είναι συνεργάτης-ερευνητής στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο τη Γεωργία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2005 και έλαβε το Μάστερ και Διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 2006 και 2013 αντίστοιχα. Ο κύριος στόχος της ερευνητικής του δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με την παραδοσιακή γεωργική πρακτική προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων ως μέσο αύξησης της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και της αειφορίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε βιομηχανικά R&D προγράμματα. Η εκπαιδευτική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και τη συμμετοχή σε πολυάριθμα σεμινάρια για νέους αγρότες. Από τον Οκτώβριο του 2019 διδάσκει τα μαθήματα Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών) και Γεωργία στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδασκόμενα μαθήματα

Ερευνητική δραστηριότητα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Fanouriou Ε, D. Kalivas, D. Daferera, P. Tarantilis, P. Trigas, P. Vahamidis, G. Economou, 2018. Hippocratic Medicinal Flora on the Greek Island of Kos: Spatial Distribution, Assessment of Soil Conditions, Essential Oil Content and Chemotype Analysis. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. 9: 97-109. (IF: 1,966.) Αναφορές 0.

P. Bresta, D. Nikolopoulos, V. Stavroulaki, P. Vahamidis, G. Economou, G. Karabourniotis, 2018. How does long – term drought acclimation modify structure-function relationships? A quantitative approach to leaf phenotypic plasticity of barley. Functional Plant Biology , 45(12): 1181-1194. (IF: 2,327). Αναφορές 4.

Vahamidis P., A. Karamanos, G. Economou, 2019. Grain number determination in durum wheat as affected by drought stress: an analysis at spike and spikelet level. Annals of Applied Biology, DOI: 10.1111/aab.12487. (IF: 1,611). Αναφορές 0.

Assariotakis, A., P. Vahamidis, P. Tarantilis, G. Economou, 2018. Inhibitory effect of Origanum species hydrosol by in vitro assays on weeds and bioindicators. 18th European Weed Research Society Symposium, 17-21 June 2018, Ljubljana, Slovenia.

Vahamidis, P., G. Economou, A. Stefopoulou, D. Lyra, D. Kalivas, E. Gavriil, 2018. Sunflower broomrape occurrence under the use of Clearfield ExpressSun and technologies. 18th European Weed Research Society Symposium, 17-21 June 2018, Ljubljana, Slovenia.

 

Download CV

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00