Παναγιώτης Τριβέλλας

Γενικά στοιχεία

Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης» στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει στο γνωστικό πεδίο της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο ΤΕΙ Αναπληρωτής(πρώην Λάρισας) (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και στρατηγικής. Έχει διατελέσει ακαδημαϊκός υπεύθυνος (Award leader) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Θεσαλίας (πρώην Λάρισας) σε σύμπραξη µε το Coventry University της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, από το 2003 διδάσκει στα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Λάρισας σε σύμπραξη µε το Staffordshire University της Μεγάλης Βρετανίας, με τίτλο: Master στην Επιστήμη της Διοίκησης (Master of Science in Management) και Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – MBA).

Ως επιστημονικός υπεύθυνος ή επικεφαλής ερευνητής έχει συμμετάσχει σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης και Στρατηγικής Επιχειρήσεων για θέματα: Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Ποιότητας (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας), Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Επίσης, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Έχει περισσότερες από τριάντα (30) δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διαχείρισης Καινοτομίας, Εταιρικής Κουλτούρας, Στρατηγικής Διοίκησης, Ηγεσίας, Ποιότητας, Δεξιοτήτες & Ικανότητες ατόμων. Επίσης, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δύο βιβλίων. Έχει περισσότερες από 250 ετεροαναφορές (google scholar) σε ακαδημαϊκά περιοδικά όπως: Strategic Management Journal, Information & Management, Journal of Marketing, British Journal of Management, International Journal of Human Resource Management, Journal of Managerial Psychology, European Management Journal, International Journal of Services and Operations Management, Journal of World Business, Journal of Medical Marketing, Management Decision; Journal of Management Development; International Journal of Business Innovation and Research, Journal of Business Research, Journal of Workplace Learning, Career Development International, Small Business Economics, Managerial Auditing Journal, International Journal of Management and Decision Making, Human Relations, International Journal of Cross Cultural Management, Strategic Change.

Διδασκόμενα μαθήματα

Ερευνητική δραστηριότητα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1.   Trivellas P. & Santouridis I. (2013), Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 73, pp. 683-691.
2.   Trivellas P., Gerogiannis V., and Svarna S. (2013), Exploring Workplace Implications of Emotional Intelligence (WLEIS) in Hospitals: Job Satisfaction and Turnover Intentions, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 73, pp. 701-709.
3.   Trivellas P. & Drimoussis C. (2013) Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 73, pp. 692-700.
4.   Trivellas P., Reklitis P., and Platis Ch. (2013), The Effect of Job Related Stress on Employees’ Satisfaction: A Survey in Health Care Original Research Article, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 73, pp. 718-726.
5.   Trivellas P. (2012), Investigating the impact of Research and Development Strategy on firm performance, Key Engineering Materials, Vol. 495, Materials and Applications for Sensors and Transducer

 

Download CV

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00