Παναγιώτης Ρεκλείτης

Γενικά στοιχεία

Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης» στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Θεματική Ενότητα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών». Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε Δημόσιους Οργανισμούς. Είναι Διδάκτορας του ΕΜΠ στον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων»  με θέμα: Καινοτομίες και Ανταγωνιστικότητα. Με πολυετή διδακτική εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, διοικητικών καινοτομιών οργανωσιακής συμπεριφοράς, οργανωσιακής κουλτούρας και διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. ΄Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και σειρές βιβλίων. Είναι συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και έχει διδάξει τόσο στην ΕΣΔΔΑ, όσο και στο ΙΝ.ΕΠ για σειρά ετών. ΄Εχει κληθεί να συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως τα ΕΛΤΑ Α.Ε., ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ) κτλ.

Διδασκόμενα μαθήματα

Ερευνητική δραστηριότητα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00