Αικατερίνη Μαρινάγη

https://www.researchgate.net/profile/Catherine_Marinagi

Η Δρ Αικατερίνη Μαρινάγη είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού. Διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1987) και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (1999). Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γενικό Τμήμα. Έχει υπηρετήσει στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Επίκουρη Καθηγήτρια 2002-2006), και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2006-2015, Καθηγήτρια 2015-2018). Έχει επίσης υπηρετήσει ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2000-2002).

Έχει διδάξει  προπτυχιακά μαθήματα όπως: Τεχνολογία Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Διαχείριση Έργων Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν κ.α.

Έχει διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα όπως : Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών, Διαχείριση Γνώσης, Εξόρυξη Δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων, Μουσείων, Διαχείριση δεδομένων.

Η Δρ Μαρινάγη έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 55 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και έχει λάβει περισσότερες από 490 ετετοαναφορές στο δημοσιευμένο έργο.  Έχει συμμετάσχει σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και έχει συντονίσει με επιτυχία 3 έργα. Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

 1. Manga E. & Marinagi, C. (2020). Data Mining in Governement Social Media, to appear in Proceedings of the 24th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2020), Nov 20-22, University of West Attica, Athens, Greece, ACM International Proceeding Series pp. 420–423. https://doi.org/10.1145/3437120.3437354.
 2. Μarinagi, C., Ntsounos, P., Pelingo, J.D., Skourlas, C., & Tsolakidis, A. (2020). Knowledge Management Techniques in Emotion-based Music Recommendation Systems. In: Sakas D.P., Nasiopoulos D.K., Taratuhina Y. (eds) Business Intelligence and Modelling. IC-BIM 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. pp 415-423. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57065-1_43
 3. Trivellas, P., Reklitis, P., Marinagi, C., & Tsoulfas, G., (2019). Examining Gaps in Business and Logistics Skills and Their Performance Implications in the Agrifood supply Chain in Greece, in Kavoura, A., Kefallonitis, E., Giovanis, A. (Eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 199-205. http://doi.org/10.1007/978-3-030-12453-3_23
 4. Tsoulfas, G.T., Marinagi, C., Trivellas, P. and Reklitis, P. (2019). Sustainable agri-food supply chains in Greece: the role of stakeholders 2nd International Conference on Management, Economics and Finance, 5-17 November  2019, Rotterdam, Netherlands (to be presented). https://www.icmef.org/
 5. Kofakis, P. A., Marinagi, K., Gerolimos, M., Vraimaki, E. (2019). Library Logistics Optimization System, presentation in European Library Automation Group Conference (ELAG2019), 7-10 May 2019, Berlin, Germany. https://elag2019.de/talks/ELAG2019_kofakis.pdf
 6. Marinagi, C. Kofakis P., Trivellas P., & Reklitis P. (2018). Designing an E-Training Program on Green Logistics in Rice and Cereal Sector, Proceedings of the 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies – EDULEARN18 Conference, 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain, pp. 8094-8103, IATED Publications, ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117, doi:10.21125/edulearn.2018.1825
 7. Kofakis, P.A. & Marinagi C. (2018). Use of Open Source Software in Logistics ICT Education, Proceedings of the 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies – EDULEARN18 Conference, 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain, pp. 5938-5946, IATED Publications, ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117, doi:10.21125/edulearn.2018.1423
 8. Marinagi, C., Skourlas, C. Galiotou, E. (2018). Advanced Information Technology Solutions for Implementing Information Sharing across Supply Chains, Proceedings of the 22th Panhellenic Conference on Informatics with international participation (PCI ’18), Nov 29-Dec 01, Athens, Greece, ACM International Proceeding Series ISBN 978-1-4503-6610-6/18/11, pp. 99-102 https://doi.org/10.1145/3291533.3291575

 

Δημοσιεύσεις με σημαντικό αριθμό αναφορών:

 1. Marinagi, C., Trivellas, P., Reklitis P. (2015). Information Quality and Supply Chain Performance: The Mediating Role of Information Sharing, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 175, 12 February 2015, 473 – 479. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1166 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/175
 2. Marinagi C., Trivellas P., Sakas D. (2014). The impact of Information Technology on the development of Supply Chain Competitive Advantage. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 147, 25 August 2014, 586–591. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814040804
 3. Metalidou E., Marinagi C., Trivellas P., Eberhagen N., Skourlas C., Giannakopoulos G. (2014). The Human Factor of Information Security: Unintentional Damage Perspective, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 147, 25 August 2014, 424-428. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/147/supp/C
 4. Vos A., Marinagi C., Trivellas P., Skourlas C., Giannakopoulos G. (2014). Risk Reduction Strategies in Online Shopping: e-trust perspective, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 147, 25 August 2014, 418-423. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814040336
 5. Marinagi, C., Skourlas, C., Belsis P. (2013). Employing ubiquitous computing devices and technologies in the higher education classroom of the future. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 73, 27 February 2013, pp. 487–494.   http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/73/supp/C
 6. Marinagi, C., Belsis, P., Skourlas, C., (2013). New directions for pervasive computing in logistics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 73, 27 February 2013, pp. 495– http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/73/supp/C
 7. Marinagi, C.C. & Akrivos, C.K. (2011). Strategic Alignment of ERP, CRM and e-business: A value creation. Proceedings of the 1st International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Sept 29-Oct 3, Kos, Greece, Advances on Information Processing and Management (AIPM), Vol 01, pp. 347-350. http://history.icininfo.net/2011/
 8. Marinagi, C.C., Kaburlasos, V.G., & Tsoukalas, V.T. (2007). An Architecture for an Adaptive Assessment Tool. In Proceedings of the 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, (FIE 07). Oct. 10-13, Milwaukee, MI, session T3D, pp. 11-16. http://fie-conference.org/fie2007/
 9. Marinagi, C.C., Spyropoulos, C.D., Papatheodorou, C., & Kokkotos S. (2000). Continual Planning and Scheduling for Managing Patient Tests in Hospital Laboratories, Artificial Intelligence in Medicine, Vol 20, pp. 139-154, ISSN 0933-3657. DOI: 10.1016/S0933-3657(00)00061-0 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2306312
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00