Κανέλλος Τούντας

Γενικά Στοιχεία

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατέχει διδακτορικό Δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ενώ επίσης κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών στο ίδιο αντικείμενο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έχει διδάξει μαθήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΤΕΙ Αθήνας καθώς επίσης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά καθώς επίσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό Διπλωματικών Εργασιών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ενώ συμμετέχει σε τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών. Αρθρογραφεί σε Περιοδικά με Οικονομικό Αντικείμενο ενώ είναι κριτής άρθρων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

Διατέλεσε Ελεγκτής και Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Νίκαιας – Α. Ι. Ρέντη, Υποδιοικητής στον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας και τακτικό μέλος στην Α’ Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες.

Σήμερα είναι:

 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη
 • Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Διδασκόμενα Μαθήματα

Γεωργική Λογιστική

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ως μέλος ερευνητικών ομάδων έχει συμμετάσχει σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Επίσης, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει παρακολουθήσει επίσης πληθώρα σεμιναρίων στην Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ένα κύκλο σεμιναρίων  από το HarvardUniversity

Έχει περισσότερες από πενήντα (50) δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι περισσότερες εκ των οποίων αναφέρονται σε ABS list,  καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στα γνωστικά αντικείμενα της  Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ανάλυσης και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια συγγραφής δύο βιβλίων ενώ έχει συγγράψει 2 μονογραφίες και έχει συνδράμει με Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια Επιστημονικών Βιβλίων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Έχειπερισσότερες από 140 ετεροαναφορές (google scholar) σε Ακαδημαϊκά περιοδικά όπως: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, , Portuguese Journal of Accounting and Management, Business and Economics Research Journal, International Journal of Business and Information Technology, American Journal of Engineering Research ,Journal of Economics Finance and Accounting, Journal of Financial Regulation and Compliance, International Journal of Business and Management, Canadian Journal of Administrative Sciences, International Journal of Managerial and Financial Accounting, American Journal of Economics and Business Administration, The International Journal of Accounting ,The British Accounting Review, Managerial Auditing Journal

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Kritikou P., Boufounou P., Toudas K., 2021, “Combining Economic and Cultural Perpectives on NPL Analysis : A Case Study”, Journal of Business Accounting and Finance Perspectives, Vol.3, Issue 8, pp. 1-16,https://jbafp.jams.pub/article/3/1/148
 2. Derdemezi A.,Toudas K., Boufounou P., Georgakopoulos G., 2021, Financial Implications of Capital Controls Enforcement on Large-Cap Companies Listed on the Athens Stock Exchange”, Journal of Economics and International Business Management, Vol.9, Issue 1, pp. 20-34, https://doi.org/10.33495/jeibm_v9i1.21.108
 3. Papadamou, S., Sogiakas, D., Sogiakas, V., and K., Toudas, 2021, “The Prudential Role of Basel III Liquidity Provisions towards Financial Stability”, Journal of Forecasting  Special Issue (*ABS Journal List), https://doi.org/10.1002/for.2766
 1. Toudas K., Garefalakis A., Menexiadis M., Lemonakis C., 2020, ” Differences between US GAAP and IFRS during the years of financial crisis within basic conceptual figures as well as at the cash flow statements”Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.9, Issue 3, p.p. 28-40 (*ABS Journal List)
 2. Baker R., Georgakopoulos G., Sotiropoulou A.S., Tountas K., 2019“The Impact of Integrated Reporting on Analysts’ Forecasts”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 12 No 1; p.p. 76-89,
 3. Garefalakis A., Toudas K., Ballas P., Spinthiropoulos K., Zisopoulos A., 2019 “Managing the establishment of Business Continuity Planning by Greek SMEs: can it safeguard strategic viability of courier services during turbulent times?” Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.8, Issue 3, p.p. 93-113, (*ABS Journal List)
 4. Toudas K., 2018, “International Accounting Frameworks: The convergence of Corporate Financial Statements”,Journal of Governance and Regulation, Vol.7, Issue3, p.p. 47-52, (*ABS Journal List)
 5. Toudas K., 2018, “Τhe international standards on auditing as a convergence parameter between US GAAP and IFRS”, Corporate Board: Role, Duties and Composition, Vol.14, Issue3, p.p. 15-22, (*ABS Journal List)

Μονογραφίες

–          Μέθοδοι πρόβλεψης χρηματοοικονομικής αποτυχίας και πτώχευσης. Εφαρμογή στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018, ISBN: 978-618-5208-12-7

–          Σχέση μεταξύ ποιότητας Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (ERM), Εσωτερικού Ελέγχου και Αμοιβών Ελέγχου, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018, ISBN: 978-618-5208-11-0

 

Download CV

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00