Γιάννης Τσουλφάς

Γενικά στοιχεία

Ο Γιάννης Θ. Τσουλφάς είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης Καθηγητής-Σύμβουλος στο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ως εκ τούτου έχει σημαντική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο παρελθόν ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Επιστημονικός Συνεργάτης στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας και εργάστηκε ως Ελεύθερος Επαγγελματίας / Μηχανολόγος Μηχανικός σε διάφορες μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρίες και οργανισμούς.

Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου) από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει περίπου 60 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει περίπου 500 ετεροαναφορές (Scopus). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Επιπλέον, έχει συχνά προσκληθεί ως κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 • LOG402 Διοίκηση Αποθηκών και Διαχείριση Αποθεμάτων
 • LOG702 υστήματα Μεταφορών και Διανομής
 • LOG502 Διαχείριση Προμηθειών
 • LOG607 Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

Ερευνητική δραστηριότητα

 • Επιστημονικός Συνεργάτης – “Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC”, 11/12/2020 -, Δράση “Ερευνητικές υποδομές & Έργα ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων”, (χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης – “Καινοτομικό εργαλείο βελτιστοποίησης δικτύου αεροπορικών άγονων γραμμών σύνδεσης ελληνικών νησιών”, 01/04/2019 -, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, (χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης – “Σύστημα έξυπνης δρομολόγησης διανομής σε αστικό περιβάλλον”, 01/04/2019 -, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, (χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος – “MSc in Sustainable Food Production Systems (STEPS)”, 15/01/2019 –, Πρόγραμμα Erasmus+, (χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά έπειτα από κρίση

 • Magoutas A., Manolopoulos D., Tsoulfas G.T. and Koudeli M. Economic impact of road transportation infrastructure projects: the case of Egnatia Odos Motorway. European Planning Studies, forthcoming. DOI: 10.1080/09654313.2022.2082243
 • Tsogkas T., Tsoulfas G.T. and Chountalas P.T. Business Process Reengineering in the public sector service supply chain: The case of the Greek Archaeological Resources Fund. International Journal of Services and Operations Management, forthcoming. DOI: 10.1504/IJSOM.2021.10041083
 • Gkountani V.A., Tsoulfas G.T. and Mouzakitis Y., 2022. Mapping sustainability assessment methods in agri-food supply chains: a circular economy perspective. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 22(2), 361-367.
 • Berberi E., Kongoli R., Vouros A.P., Chatzipetrou V., Morina F., Mujić E., Bajramović S., Shala N., Hoxha I., Rraci U., Toader M., Lošťák M., Tsoulfas G.T., Mouzakitis Y. and Eminoglu A., 2022. Developing a Joint Master of Sciences in Sustainable Food Production Systems in Western Balkan Countries: Evidence on the Design Process, the Structure of the Curriculum, and the Importance of a New Postgraduate Program. European Modern Studies Journal, 6(2), 87-95.
 • Dasaklis T.K., Voutsinas T.G., Tsoulfas G.T. and Casino F., 2022. A Systematic Literature Review of Blockchain-Enabled Supply Chain Traceability Implementations. Sustainability, 14(4), 2439.
 • Orfanidou V., Rachaniotis N.P. and Tsoulfas G.T. Green Public Procurement: Evidence from Greece. International Journal of Procurement Management, 15(4), 506-521
 • Mitropoulou A.D. and Tsoulfas G.T. (2021). Using a Modified SERVQUAL Approach to Assess the Quality of Supply Chain Services in Greek Online Supermarkets. Logistics, 5(4), 69.
 • Reklitis P., Sakas D.P., Trivellas P. and Tsoulfas G.T., 2021. Performance Implications of Aligning Supply Chain Practices with Competitive Advantage: Empirical Evidence from the Agri-Food Sector. Sustainability, 13(16), 8734.
 • Kontopanou M. and Tsoulfas G.T., 2021. Promoting and mainstreaming sustainability practices in agri-food supply chains. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 21(2), 331-337.
 • Gkountani V.A. and Tsoulfas G.T., 2021. Circular economy and food production systems: tracing linkages and exploring synergies. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 21(2), 281-287.

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Galoutzi A., Chountalas P.T. and Tsoulfas G.T. The implementation of risk and business continuity management systems in healthcare supply chain in times of crisis. Springer Proceedings in Business and Economics, forthcoming.
 • Marinaki E., Constantelou A. and Tsoulfas G.T. Green Supply Chain Management in the Greek Construction Industry. Springer Proceedings in Business and Economics, forthcoming.
 • Mitropoulou A. and Tsoulfas G.T. Prioritizing Supply Chain Services Features in Online Supermarkets: Evidence from Greece. Springer Proceedings in Business and Economics, forthcoming.
 • Koumpiadi S., Tsoulfas G.T. and Mihiotis A.N., 2021. An empirical study of customers’ perceptions of Corporate Social Responsibility – Evidence from Greece. In Sakas D.P., Nasiopoulos D.K. and Taratuhina Y. (eds.), ‘Business Intelligence and Modelling’, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 299-307, ISBN: 978-3-030-57064-4.
 • Tsolomyti G., Magoutas A. and Tsoulfas G.T., 2021. Global corporate concentration in Pesticides – Agrochemicals Industry. In Sakas D.P., Nasiopoulos D.K. and Taratuhina Y. (eds.), ‘Business Intelligence and Modelling’, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 289-297, ISBN: 978-3-030-57064-4.
 • Tsogkas T., Tsoulfas G.T. and Chountalas P.T., 2021. Risk Management for Business Process Reengineering: The case of a public sector organization. In Sakas D.P., Nasiopoulos D.K. and Taratuhina Y. (eds.), ‘Business Intelligence and Modelling’, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 279-288, ISBN: 978-3-030-57064-4.

 

Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων έπειτα από κρίση

 • Gogos G., Vlachos I. and Tsoulfas G.T., 2022. Exploring the potential of blockchain implementations in the pharmaceutical supply chain. Proceedings of the 12th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management in Business and Economics, 7-10 March 2022, Istanbul, Turkey.
 • Zisimopoulos A., Vlachos I. and Tsoulfas G.T., 2022. Coffee Supply Chain Performance Improvement: A Case Study of Digital Transformation. Proceedings of the 12th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management in Business and Economics, 7-10 March 2022, Istanbul, Turkey.
 • Tsoulfas G.T. and Mouzakitis Y., 2021. Framing the transition towards sustainable agri-food supply chains. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899, 012003.
 • Kontopanou M., Tsoulfas G.T. and Rachaniotis N.P., 2021. The compatibility of the triple-a agri-food supply chain with the United Nations Sustainable Development Goals. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899, 012002.
 • Gkountani M., Tsoulfas G.T. and Rachaniotis N.P., 2021. Circular Economy and resilience: Convergences and deviations in the case of agri-food supply chains. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899, 012001.

 

CV_Tsoulfas_gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00