Φοίβος Αναστασιάδης

Γενικά Στοιχεία

Ο Φοίβος Αναστασιάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα, με έμφαση στην Αγροδιατροφή» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Imperial College London και μεταπτυχιακού (MSc) από το Wageningen University. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Επιπλέον, έχει συχνά προσκληθεί ως κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

Διδασκόμενα μαθήματα

Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κυκλική Οικονομία

Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ερευνητική δραστηριότητα

Ενδεικτικά αναφέρονται συμμετοχές σε Εθνικά προγράμματα, όπως

  • ΕΛΙΔΕΚ (2018-2021) για μεταδιδακτορικούς ερευνητές (συν-επίβλεψη με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου), TruStFoodS “Development of an Innovative Traceability System for Controlling Food Safety in Sustainable AgriFood Supply Chains” funding from the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Technology (GSRT), under grant agreement No [1786]
  • ΑγροΕΤΑΚ (2014-2015) για την απόκτηση Postdoc (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου)στο έργο «Βιώσιμη Ανάπτυξη των Βοτανικών Κήπων: η περίπτωση του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων»

Επίσης, συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα, όπως:

  • FP7 REGPOT (2012-2015) Project: GREEN-AgriChains. Innovation Capacity Building by Strengthening Expertise and Research in the Design, Planning and Operations of Green Agrifood Supply Chains.
  • Balkan-Mediterranean 2014-2020, Project Proposal with Acronym “SMecoMP” (Ref. No. 2376/ 4/26/2016)
  • United Nations Development Programme (UNDP) «Sustainable Land and Forest Management in Greater Caucasus Landscape, Azerbaijan»
  • Transforming India’s Green Revolution by Research and Empowerment for Sustainable food Supplies (Tigr2ess), funder: UK BBSRC NMZM/324, RG88282
  • Project READY, “Resilient Agrifood Dynamism through evidence based policies” funding from the Collaborative Research Program Grant 2019 – Ministry of Education UAE.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Anastasiadis, F., Manikas, I., Apostolidou, I., & Wahbeh, S. (2022). The role of traceability in end-to-end circular agri-food supply chains. Industrial Marketing Management, 104, 196-211. doi: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2022.04.021

Anastasiadis, F. and Tsolakis, N. (2021). Environmental hotspots analysis: A systematic framework for food supply chains and implementation case in the UK poultry industry. Journal of Cleaner Production, 305, 126981. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126981

Archontakis, F. and Anastasiadis, F. (2019). Technology and Innovation during recession: the case of Greek Agri-food sector. International Journal of Technology Management & Sustainable Development 18(1), 17-36. doi: 10.1386/tmsd.18.1.17_1

Anastasiadis, F., & Poole, N. (2015). Emergent supply chains in the agrifood sector: insights from a whole chain approach. Supply Chain Management: an International Journal, 20(4), 353-368. DOI: 10.1108/SCM-08-2014-0259

Foivos Anastasiadis CV 2022-05

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00