Δημήτριος Νασιόπουλος

Γενικά Στοιχεία

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με Έμφαση στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ειδικότερα το αντικείμενό μου, όπως και το επιστημονικό/ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει επιστημονικά ενδιαφέροντα όπως Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Επιχειρησιακή Πληροφορική, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Διαχείριση Λειτουργιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, κ.α. Επίσης το εκπαιδευτικό μου έργο αφορά σε μαθήματα όπως Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική, Μεθοδολογία έρευνας, κ.α.

Επιπλέον, η αρθρογραφία μου περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα όπως Management Information Systems, Decision-Making systems, Simulation Modelling, Business Informatics, Computational Methods

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ερευνητική Δραστηριότητα

CHAIRMAN

International Conference on Business Informatics and Modeling (IC-BIM)

 

EDITOR IN CHIEF

Springer Business and Economics

International Journal of Strategic Innovative Marketing

 

EDITORIAL BOARD

European Journal of Educational Research, EBSCO

International Journal of Strategic Innovative Marketing, DOAJ

Book Series Business and Economics, SPRINGER

International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM)

International Conference on Integrated Information (IC-ININFO)

International Conference on Business Informatics and Modeling (IC- BIM)

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Reklitis, Despina S. Giakomidou (2020), Implementation stages and risks of Logistics Companies reengineering, Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Reklitis, Despina S. Giakomidou (2020), Build and Approach of Logistics Companies reengineering. Modelling and simulation of the problem, Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Reklitis, Despina S. Giakomidou (2020), Logistics Companies Reengineering. Change of Leadership and Human Resources planning through Management Information Systems, Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Trivellas, Despina S. Giakomidou (2020), Web search applications in Logistics companies in the context of evolution of Management Information Systems, Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Trivellas, Despina S. Giakomidou (2020), Social media applications in Logistics companies. Modeling and simulation of the problem, Springer Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Trivellas, Despina S. Giakomidou (2020), Email and E-branding applications in Logistics Companies as a field of Management Information Systems, Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Reklitis (2020), The Interaction of Users’ Behavior to the Development of a Distribution and Logistics Network of the Information Technology Companies, Springer Business Intelligence and Modelling

Nasiopoulos K. Dimitrios, Panagiotis Trivellas (2020), The Role of Digital Marketing in the Development of a Distribution and Logistics Network of Information Technology Companies, Springer Business Intelligence and Modelling

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00