Αριστείδης Μερτζάνης

Γενικά Στοιχεία

Ο Αριστείδης Κ. Μερτζάνης, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ), της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο “Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία”. Υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (στο πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας και πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) και πρόσφατα (έτος 2019) ως μέλος ΔΕΠ στο Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά τις προπτυχιακές του σπουδές στο Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Μπολώνιας (Bologna-Ιταλία), του χορηγήθηκε υποτροφία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αεροφωτογραμμετρία και Φωτοερμηνεία για τη Διαχείριση των Αγροτικών & Φυσικών Πόρων” στο Υπερπόντιο Αγρονομικό Ινστιτούτο και το Πολυτεχνείο της Φλωρεντίας (Firenze-Ιταλία). Τη Διδακτορική Διατριβή του, εκπόνησε με υποτροφία ως “Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ)”, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το έτος 1981 και μέχρι το διορισμό του στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας (έτος 2005), δραστηριοποιήθηκε ως Μελετητής Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων. Κατείχε Γ’ τάξης πτυχίο Μελετητή Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος (σημερινό ΥΠΕΝ), σε συγκεκριμένες κατηγορίες Μελετών (κατηγορίες 20 & 27) του νόμου 716/77 και έχει εκπονήσει περισσότερες από διακόσιες πενήντα (250) μελέτες για τον Δημόσιο αλλά και για τον Ιδιωτικό Τομέα. Την περίοδο 1992 μέχρι τον Ιανουάριο 2000 διατέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Μελετών, με την επωνυμία ECO-CONSULTANTS S.A. καθώς και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής από τον Ιανουάριο 2000 μέχρι το Δεκέμβριο 2004.

Διδασκόμενα μαθήματα

Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων

Ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Εισαγωγή στη διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Ερευνητική δραστηριότητα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εστιάζουν κυρίως, στη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών πόρων, στην εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ανθρωπογενείς επεμβάσεις και δραστηριότητες (Environmental Impact Assessment) καθώς και στην αξιολόγηση των παραγόντων που συμμετέχουν στην αύξηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Environmental Footprint) και στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Change).

 
Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα εφαρμογής, στα οποία έχει συμμετάσχει ο Αριστείδης Μερτζάνης:
– Τίτλος έρευνας: “MEDIMONT PARKS” (Montagne Mediterranee Protette)
(Προστατευόμενα Βουνά της Μεσογείου)”.
– Φορέας ανάθεσης : CLUB ALPINO ITALIANO/COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO (Ορειβατική Λέσχη Ιταλίας/Κεντρική Επιτροπή για την Προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος), Μιλάνο, Ιταλία.
– Φορείς υλοποίησης : CLUB ALPINO ITALIANO/COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO (Ορειβατική Λέσχη Ιταλίας/Κεντρική Επιτροπή για την Προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος), Μιλάνο, Ιταλία.
– Επιστημονικός Υπεύθυνος: Casanova Oscar
– Έτος/ Χρονικό διάστημα: Ιανουάριος 2012 έως Δεκέμβριος 2012

– Τίτλος εφαρμοσμένης έρευνας – καινοτομίας/ Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας: “ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ”.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) 1: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013. ΔΡΑΣΗ: «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
– ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
– Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας
– Έτος/ Χρονικό διάστημα: Σεπτέμβριος 2010 έως Δεκέμβριος 2010

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  1. Mertzanis A., Papadopoulos A., Goudelis G., Pantera A. and Efthimiou G. (2011). “Human-induced impact to the environment and changes in the geomorphology: Some examples of inland and coastal environments in Greece”. Academic Journals. Journal of Ecology and the Natural Environment (JENE), Volume 3(8), pp. 273-297. ISSN 2006 – 9847.
  2. Papadopoulou-Vrynioti K., Mertzanis Α., Vryniotis D., Vassiliades E. and Karakitsios V. (2015). The contribution of karstic rocks to soil quality, Ioannina plain (Epirus, Hellas)”. Elsevier. Journal of Geochemical Exploration (JGE), Accepted 08 December, 2014. DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.12.006. Published July 2015. Volume 154, pp. 224-237. ISSN 0375-6742. (Impact Factor: 2.747, 5-Year Impact Factor: 2.828).
  3. Mertzanis A. and Mertzani As. (2019). “Climate Change and Man-made Interventions, as Destabilizing Factors of the Coastal Zone: Some Examples of Coasts and Coastal Wetlands in Urban, Peri-Urban Areas and Natural Parks in Greece”. SCIENCEDOMAIN international. International Journal of Environment and Climate Change (IJECC), Accepted 04 October, 2019. DOI: 10.9734/IJECC/2019/v9i1130144. Published 18 October, 2019. Volume 9(11), pp. 616-642, 2019; Article no.IJECC.2019.051. ISSN: 2581-8627. (Past name: British Journal of Environment & Climate Change, Past ISSN: 2231–4784).
  4. Mertzanis A. (2011). “The opencast bauxite mining in N.E. Ghiona: Eco-environmental impacts and geomorphological changes (Central Greece)”. Academic Journals. Journal of Geography and Regional Planning (JGRP), Accepted 23 December, 2011. DOI: 10.5897/JGRP11.077. Published 18 January, 2012. Volume 5(2), pp. 21-35. ISSN 2070-1845 2012.
  5. Mertzanis A., Marabini F., Angeli M.G., Mertzani As., Pontoni F. and Gasparetto P. (2016). “Management strategy for fragile aquatic ecosystems and water resources: A “tool” for the reduction of manmade ecoenvironmental impact on the lakes, lagoons and marshes in Attica region”. Proceedings of the 13th International Conference on “Protection and Restoration of the environment (PRE XIII)”, 3rd to 8th of July 2016, Mykonos island, Greece, Editors: A. Kungolos, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, C. Emmanouil, C. Laspidou, Z. Mallios, D. Dermatas, p. 8-17. ISBN 978-960-6865-94-7.

CV Μερτζάνης Αριστείδης v1_ΔΙΓΕΣΕ

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00