Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ
Δρ. Παναγιώτης Ρεκλείτης
Καθηγητής
Διοίκηση Επιχειρήσεων-Εφοδιαστική
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 9:00-11:00
preklitis@aua.gr     preklitis@yahoo.com
Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας
Καθηγητής
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
‘Ωρες γραφείου : Πέμπτη 9:00-11:00 και Τρίτη 16:00-18:00
ptrivel@aua.gr     ptrivel@yahoo.com
Δρ. Δαμιανός Σακάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Στρατηγική Επιχειρηματική Επικοινωνία
‘Ωρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-16:00 και Παρασκευή 11:00-16:00
D.Sakas@aua.gr     damianos.sakas@gmail.com
Δρ. Γιάννης Τσουλφάς
Eπίκουρος Καθηγητής
Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
‘Ωρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
giannis@aua.gr
Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος
Eπίκουρος Καθηγητής
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
‘Ωρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-16:00 και Παρασκευή 11:00-16:00
dimnas@aua.gr
Δρ. Κανέλλος Τούντας
Eπίκουρος Καθηγητής
Λογιστική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση
‘Ωρες γραφείου: Δευτέρα 11:00-12:00 και Τρίτη 12:00-14:00
kstoudas@aua.gr     kstoudas@gmail.com
 Έκτακτο Προσωπικό

Δρ. Πέτρος Βαχαμίδης

vahamidis@aua.gr

Δρ. Δημήτριος Γιακούλας

dgiakoulas@aua.gr

Δρ. Θωμάς Γκλεζάκος

t_glezakos@yahoo.com

Δρ. Παναγιώτης Παραμαντζόγλου

pan_par@math.uoa.gr

Δρ. Ίλυδα Παλαμίδη

irispalamidi@gmail.com

Δρ. Νίκος Κανέλλος

nikos.kanellos2@gmail.com

Διοικητικό Προσωπικό
Βασιλική Κάστιζα

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλ.: 2262022569

e-mail: vkastiza@aua.gr

Κονδυλία Πέτσα

Υπάλληλος Γραμματείας

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Τηλ.: 2262022569

e-mail: kpetsa@aua.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00