Προσωπικό

 

Μέλη ΔΕΠ
Δρ Αικατερίνη Μαρινάγη

Καθηγήτρια
Τεχνολογία Λογισμικού
‘Ωρες γραφείου : Τρίτη 15:00-17:00 , Παρασκευή 11:00-13:00
marinagi@aua.gr

Δρ. Παναγιώτης Ρεκλείτης
Καθηγητής
Διοίκηση Επιχειρήσεων-Εφοδιαστική
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 13:00-15:00 και Τρίτη 13:00-15:00
preklitis@aua.gr     preklitis@yahoo.com
Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας
Καθηγητής
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Εισαγωγή στη διαχείριση Υδάτινων Πόρων
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 13:00-15:00 και Τρίτη 13:00-15:00ptrivel@aua.gr     ptrivel@yahoo.com
Δρ. Αριστείδης Κ. Μερτζάνης
Καθηγητής
Περιβάλλον – Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 11:00-13:00 και Τρίτη 11:00-13:00.
amertzanis@aua.gr
Δρ. Δαμιανός Σακάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Στρατηγική Επιχειρηματική Επικοινωνία
‘Ωρες γραφείου: Τετάρτη 14:00-15:00 και Πέμπτη 09:00-11:00
D.Sakas@aua.gr damianos.sakas@gmail.com

Δρ. Γιάννης Τσουλφάς

Eπίκουρος Καθηγητής
LOG402 Διοίκηση Αποθηκών και Διαχείριση Αποθεμάτων; LOG702 Συστήματα Μεταφορών και Διανομής; LOG502 Διαχείριση Προμηθειών; LOG607 Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 8:00-9:00 και Παρασκευή 8:00-9:00
giannis@aua.gr
Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος
Eπίκουρος Καθηγητής
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
‘Ωρες γραφείου: Τετάρτη 10:00-11:00 και Πέμπτη 11:00-14:00
dimnas@aua.gr
Δρ. Κανέλλος Τούντας
Eπίκουρος Καθηγητής
Λογιστική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση
‘Ωρες γραφείου: Δευτέρα 11:00-12:00 και Τρίτη 12:00-14:00
kstoudas@aua.gr     kstoudas@gmail.com
Δρ. Πέτρος Κωφάκης
Eπίκουρος Καθηγητής
Εισαγωγή στις ΤΠΕ, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
‘Ωρες γραφείου: Δευτέρα 14:00-16:00 , Τρίτη 11:00-13:00 και Παρασκευή 09:00-12:00
kofakis@aua.gr
Δρ. Φοίβος Αναστασιάδης
Eπίκουρος Καθηγητής
Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα, ΑειφόροςΕφοδιαστική Αλυσίδα
‘Ωρες γραφείου: Τετάρτη 11:00 – 13:00 και Παρασκευή 11:00-13:00
foivos@aua.gr
Δρ. Άγγελος Λιοντάκης
Eπίκουρος Καθηγητής
Γεωργική Οικονομική, Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
‘Ωρες γραφείου: Πέμπτη 09:00-11:00 και Παρασκευή 09:00-11:00
aliontakis@aua.gr
Δρ. Φωτεινή Κυριαζή
Eπίκουρος Καθηγήτρια
Μαθηματικά/Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στην Οικονομία και τη Διοίκηση
‘Ωρες γραφείου: Δευτέρα: 11:00-13:00 και Τρίτη: 9:00-11:00
fkyriazi@aua.gr
Αικατερίνη Νομπιλάκη, MSc
Λέκτορας Εφαρμογών
‘Ωρες γραφείου: Τρίτη 09,00-13,00 , Πέμπτη 09:00-13:00 και Παρασκευή 09:00-11:00.
anompilaki@aua.gr
Χρήστος Λάλλος, MSc
Λέκτορας Εφαρμογών
‘Ωρες γραφείου: Πέμπτη 12:00-14:00 , Τρίτη 11:00-13:00 και Παρασκευή 11:00-13:00
clallos@aua.gr
ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) Μαρία Τζιφή, MSc

‘Ωρες γραφείου: Δευτέρα 09:00-11:00 και Παρασκευή 13:00-15:00
mtzifi@aua.gr

 Έκτακτο Προσωπικό
Δρ. Νίκος Κανέλλος

nikos.kanellos2@gmail.com

Διοικητικό Προσωπικό
Βασιλική Κάστιζα

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλ.: 2262022569

e-mail: vkastiza@aua.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00