Σας ενημερώνουμε  η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε. είναι:

1.  Λάλλος Χρήστος, Λέκτορας Εφαρμογών, Πρόεδρος της επιτροπής
2.  Κωφάκης Πέτρος, Επίκ. Καθηγητής
3.  Νομπιλάκη Αικατερίνη, Λέκτορας Εφαρμογών

Πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να λάβετε από το αρμόδιο τμήμα του ΓΠΑ, το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας (2105294929).