Μήνυμα προέδρου

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητοί επισκέπτες,

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε.), της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα τη Θήβα. Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους. 

Το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο πενταετές πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Agribusiness Management) και Συστημάτων Εφοδιασμού (Supply Chain Management), συνδυάζοντας μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οικονομικών, Γεωπονίας και Βασικών Επιστημών. 

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την οργάνωση και διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται, παράγουν, μεταποιούν, αποθηκεύουν και διακινούν εφόδια και προϊόντα, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εφοδιαστικής (logistics) και της διαχείρισης τροφίμων εμφανίζουν υψηλές προοπτικές απασχόλησης (αποτελούν δύο από τα ένδεκα επαγγέλματα του μέλλοντος, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, 2019). 

Στην επίτευξη της αποστολής του Τμήματος συνεισφέρουν τα μέγιστα τα μέλη Δ.Ε.Π. με τη βαθειά γνώση και πλούσια εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα. Το Τμήμα παρουσιάζει δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες υποστηρίζονται με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενεργό συμμετοχή του, ως συντονιστή ή εταίρου, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η διασύνδεση του Τμήματος με παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς), δημιουργώντας ένα ισχυρό πλέγμα δικτύωσης με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη δυναμική τροχιά ανάπτυξης του Τμήματος θα συμβάλλει και η ίδρυση «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών», αποτέλεσμα σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του ΓΠΑ με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Εύχομαι στους φοιτητές του Τμήματος καλή πρόοδο, με τη βεβαιότητα ότι οι απόφοιτοί μας θα έχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης ή ακαδημαϊκής έρευνας.

Με τιμή

Δαμιανός Σακάς, Αν. Καθηγητής

Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00