Ανακοινώσεις Εξαμήνου

Συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης

Αγαπητοί φοιτητές/αγαπητές φοιτήτριες, Σας ανακοινώνουμε ότι πλέον παρέχονται δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του παραρτήματος της Θήβας στο πλαίσιο του Υποέργου (02) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5045556. Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε θέμα τους προβληματίζει, όπως άγχος, οικογενειακά και προσωπικά θέματα, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους ζωή, και φέρουν…

0
Read More

Ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» («Techno-economic Systems in Management»). .Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία κουλτούρας και η ανάπτυξη των…

0
Read More

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών (ΑΣΣ) είναι ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος ως κύριο καθήκον του έχει να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, που απευθύνονται σε αυτόν, με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στον παρακάτω πίνακα ορίζεται ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών για κάθε φοιτητή/τρια. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 2021-2022

0
Read More
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00