Θέμα “Η αναδυόμενη εποχή των Logistics | Συνεργατικότητα, Τεχνολογία, Εκπαίδευση”

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη εγγραφή. 
Πληροφορίες και εγγραφές: https://www.ilme.gr/5th-international-logistics-forum-supply-chain-day/
ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.