Ανακοίνωση Δηλώσεων Συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν

την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021.