Έναρξη προγράμματος 08-03-2022

 ΔΙΓΕΣΕ2_2021-2

Επεξηγήσεις συντομογραφιών:

Ε: Εργαστήριο
Θ: Θεωρία
Α1: αίθουσα (στις εγκαταστάσεις του Τμήματος)
Α3: αίθουσα (στις εγκαταστάσεις του Τμήματος)
Ε1: αίθουσα (στις εγκαταστάσεις του Τμήματος)
ΑΜΦ: αμφιθέατρο (στις εγκαταστάσεις του Τμήματος)
Σ1: αίθουσα (στο 2ο Λύκειο Θήβας, ταχ. δ/νση: Αυλίδος 2)