Ενημερώνονται οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, ότι η σίτιση θα γίνεται με τη διανομή φαγητού σε πακέτο στο φοιτητικό εστιατόριο του Γ.Π.Α.
Συγκριμένα: Καθημερινά από τις 12:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ, θα παραλαμβάνουν το μεσημεριανό φαγητό τους και από τις 19.00 μ.μ. έως τις 20:30 μ.μ, θα παραλαμβάνουν το βραδινό φαγητό τους.
Τα σαββατοκύριακα από τις 12.00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ θα παραλαμβάνουν το μεσημεριανό και βραδινό φαγητό τους.

 Ανακοίνωση ωραρίου σίτισης φοιτητών