Το χρονοδιάγραμμα σπουδών όλων των Τμημάτων του Γ.Π,Α, και των Τμημάτων του Πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, διαμορφώνεται ως εξής:
1ο, 3ο, Sο, 7ο και 9ο εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

  • Έναρξη μαθημάτων: 04 Οκτωβρίου 2021
  • Πέρας μαθημάτων: 22 Δεκεμβρίου 2021
  • Διακοπές Χριστουγέννων: 23.12.2021 — 06.01.2022
  • Έναρξη μαθημάτων: 07 Ιανουαρίου 2022
  • Πέρας μαθημάτων: 23 Ιανουαρίου 2022
  • Έναρξη εξετάσεων: 24 Ιανουαρίου 2022
  • Πέρας εξετάσεων: 25 Φεβρουαρίου 2022

xronodiagramma_20-21