Aνακοινώσεις και τις προκηρύξεις των κληροδοτημάτων  «Λεωνίδας Νικολαΐδης» και «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»  ακαδ. έτους 2022-2023 που διαχειρίζεται το ΙΚΥ

 

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Νικολαΐδης 2022-23_

9ΔΓ646ΜΤΛΗ-9ΨΓ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΑΟΥΣΗ

6ΥΖ246ΜΤΛΗ-0Η4_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ