Ανακοίνωση και προκήρυξη του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» ακαδ. έτους 2022-2023 που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΨΨΘΤ46ΜΤΛΗ-03Π_Προκήρυξη_Σαριγιάννη_22-23