Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει ειδική παιδαγωγό που θα αναλάβει ατομικές συνεδρίες και μικροομαδικά σεμινάρια, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών/τριών με Μαθησιακές Δυσκολίες, στο πρόγραμμα σπουδών τους.