Όταν ο βαθμός δεν είναι προβιβάσιμος δεν εμφανίζεται κατευθείαν στην εικόνα αλλά μπορεί ο φοιτητής να τον δει μέσα από τις βαθμολογίες του επιλέγοντας το σύμβολο «+» που βρίσκεται μπροστά από τη στήλη του εξαμήνου. Εκεί εμφανίζονται όλες οι βαθμολογίες και οι εξεταστικές περίοδοι.

Από τη Γραμματεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ E-STUDENT