Αγαπητοί φοιτητές/αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ανακοινώνουμε ότι πλέον παρέχονται δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του παραρτήματος της Θήβας στο πλαίσιο του Υποέργου (02) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5045556.

Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε θέμα τους προβληματίζει, όπως άγχος, οικογενειακά και προσωπικά θέματα, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους ζωή, και φέρουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στις σπουδές τους.

Για να επικοινωνήσετε με τη ψυχολόγο του παραρτήματος κ. Μπάκα Κρίστα, παρακαλώ στείλετε email στο careerpsy@aua.gr