Πρόγραμμα του ΙΚΥ που αφορά σε συμμετοχή ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ