Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει ,για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά, Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής που θα αναλάβει την πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών και μικροομαδικών σεμιναρίων, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ΑμεΑ, ΑμΕΕΑ και φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, στο πρόγραμμα σπουδών τους.

 Ανακοίνωση

 Announcement