Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών με Τίτλο:
Αυτοβιογραφική Μνήμη: Ημέρα: 06/05/2022  Ώρα: 17:00-19:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 7

Η ημερίδα «Υποστήριξη των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες»,  την Πέμπτη 05/05/2022 ώρα 09:00 π.μ – 10:00 π.μ , δια ζώσης

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ