Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ σε συνεργασία με το τμήμα Διοίκησης
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ) διοργανώνουν
το σεμινάριο με τίτλο: “Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση”, που θα
γίνει την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 17:00-18:00, μέσω teams. Το
σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ).Τα θέματα που
θα συζητηθούν θα αφορούν τα εμπόδια στην επικοινωνία μας με τους άλλους
και τον τρόπο βελτίωσης των επικοινωνιακών μας δεξιοτήτων, μέσα από
συζήτηση και δραστηριότητες.
Εισηγήτρια: κα Κρίστα Μπάκα, Ψυχολόγος. Για να δηλώσετε συμμετοχή,
στείλτε στο careerpsy@aua.gr, το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου
φοιτητή (εφόσον διαθέτετε), το έτος σπουδών, το email σας που έχετε στο
Πανεπιστήμιο και το Τμήμα σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε e-mail στο:
careerpsy@aua.gr, ή να επισκεφθείτε τη σελίδα μας