Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20)

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕRASMUS+