Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020-21 του τ.ΔΙΓΕΣΕ.