Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω οκτώ (8) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή,

με άμεση έναρξη:

  1. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Επιχειρήσεων».
  2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία και Ναυτιλία».
  3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επίδοση Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τομέα».
  4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα».
  5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Tεχνολογίες ψηφιακής παραγωγής & τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στον κλάδο της αγροδιατροφής».
  6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία και ανθεκτικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
  7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα».

prokhryxi__DEC_2021_v1