Σας ενημερώνουμε ότι οι  δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών/τριών  θα γίνουν  από τη  τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.

Τα εγκεκριμένα από τη συνέλευση του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ συγγράμματα του προγράμματος σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΥ: https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412094/2021