Σας κοινοποιούμε το κατωτέρω έγγραφο με τις αποκλειστικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των φοιτητών αναφορικά με την πρακτική εξάσκηση

Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης Γ.Π.Α.