Όσοι/ες φοιτητές/τριες διαθέτουν ιατρική γνωμάτευση:

1. για Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
2. πιστοποιητικό αναπηρίας 67% από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

και επιθυμούν να έχουν διευκολύνσεις στην προσπάθεια διαχείρισης των δυσκολιών στη διδασκαλία, τη μελέτη και τις εξετάσεις των μαθημάτων,

θα πρέπει να στείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ μέχρι την Δευτέρα 01/11/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου),

1. τη συνημμένη αίτηση, συμπληρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
2. αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης,
3. βεβαίωση σπουδών

στη διεύθυνση :
ΓΠΑ, Κεντρικό Πρωτόκολλο
Ιερά Οδός 75,
ΤΚ 11855, Αθήνα

 Αίτηση για διευκολύνσεις